Klima

Hjem » Viktig informasjon » Klima

I punktene under finner du nyttig infomasjon om øya, forsikringsrapporter, samt kart, vær og tid. Dersom du har planer om å flytte ned er dette en veldig god og oversiktlig måte å bli raskt kjent. Har du spørsmål du ikke finner på nettsiden eller nettet bare ta direkte kontakt med en av våre ansatte.

Sammendrag av forskningsrapport om klimaforhold, skrevet av Kjell Aas og Tore Andersen

 • Klima og værforhold kan være meget viktig for helse og trivsel. Kjølig, solfattig og nedbørsrikt klima kan bidra til mange plager.
 • Når klima og værforhold er ugunstige, oppholder man seg enda mer inne, og mange forhold i inneklimaet kan bidra til sykdom og plager.
 • I Norge kan dette være særlig uttalt og spesielt vanskelig fra oktober til mars/april.
 • Opphold i stabilt høytrykksvær med solrikt og jevnt varmt klima med få luftforurensninger kan gi betydelige helsegevinster og ny livskraft
 • Særlig gunstige klima-, vær- og leveforhold finnes på Kanariøyene og særlig i området Tauro i Mogan kommune.
 • Temperaturforholdene er behagelige med gjennomsnittstemperatur fra +22,5° C (oktober) til +17,5° C (januar). Samtidig er det hele tiden akseptabel badetemperatur i havet utenfor
 • Soltimer er det mange av med gjennomsnitt fra ca 180 til 220 med ca 1160 samlet antall soltimer for samme periode, dvs 3-6 ganger mer enn det som er vanlig i Norge.
 • Nedbøren (samlet) i den samme perioden er noe lavere enn i Karasjok og en tredel til en sjudel av det som er vanlig lenger sør i Norge - og den kommer som regn og ikke som snø eller sludd
 • Uteluftkvaliteten er meget god i motsetning til luften i mange byer, tettsteder og industriområder i Norge
 • Inneklima har atskillig færre forurensninger enn i Norge. Vanlig luftskifte i norske boliger er svært ofte meget lavt (1 luftskifte pr 2 timer, dvs 1/2t) i forhold til belastningen av luftforurensninger. Mange plages også av trekk. Tauro gjør det varme og gode klimaet det mulig å holde dører og vinduer åpne det meste av tiden, og det gir et 10-20 ganger større luftskifte i boliger uten ubehagelig trekk. Dette sikrer et godt inneklima.

 

 • De gode klimaforholdene er gunstige for mennesker i alle aldre og kan bidra til betydelig bedring av sykdom og livskvalitet hos personer med:
  • Nedsatt førlighet og dårlig kondisjon
  • Luftveis- og lungesykdommer (NB Astma og KOLS)
  • Luftveisallergier (NB Høysnue og lignende)
  • Hudsykdommer (NB Eksem, psoriasis)
  • Gikt og revmatiske sykdommer
  • Depresjoner (NB Mørketidsdepresjoner)
  • Hjertesykdommer (NB Opptrening ved angina pectoris m.m.)
  • Slitenhet, utbrenning, avspenningsbehov.

 

Ressurser