Om skolen

Hjem » Om skolen » Skolens råd og utvalg

Skolens råd og utvalg

Skolens råd og utvalg

  • Styret (Fundacion)
  • Skolestyret
  • Elevråd grunnskole
  • Elevråd videregående
  • Fau
  • Andre ansattes råd (ansattrepresentant)
  • Lærerråd (pedagogisk ansattes representant)

Elevråd grunnskole

Elevene i grunnskolen har eget elevråd. Her er elever fra alle klassetrinn fra 5.-10. klasse representert. Elevrådet skal jobbe med å skape et godt lærings- og skolemiljø. Elevrådet har jevnlige møter hvor aktuelle saker taes opp og jobbes med.

Elevråd videregående

Elevrådet på videregående er representert med en elev fra hver klasse. Elevrådet på videregående har et samarbeid med avdelingsleder. 

FAU, Foreldrearbeidsutvalg

Foreldrearbeidsutvalg velges i starten av skoleåret. Hvert klassetrinn er representert med en foresatt og en vara. Ansatte i skolen velges ikke inn i FAU. FAU arbeider for et godt skole- og læringsmiljø. Ved vår skole er FAU en viktig del av organisering av høstfest, julefest og 17. mai feiringen ved skolen.

Ressurser