Priser

Hjem » Vårt skoletilbud » Priser

Priser 2023/2024

Grunnskole og videregående priser

Skolepenger pr år er 26 000 kroner for grunnskolen og 24 000 for videregående skole.

For korttidselever (elever som ikke er elever ved skolen f.o.m. 14.08.2023 t.o.m. 21.06.2024) betales kr 137 (grunnskole) og 127 (videregående) pr. dag.

Korttidselever betaler for hele oppholdet innen første skoledag de begynner. En kortidselev er en elev som ikke starter på første skoledag i skoleruta.

Betaling av skolepenger vil vi betrakte som bekreftelse på at du tar imot skoleplassen, og som en kontraktsinngåelse.

Se vårt inntaksreglement

Manglende betaling av skolepenger kan føre til kontraktsoppsigelse slik som beskrevet i Forbrukerombudets retningslinjer for privatskolers kontraktsvilkår. Hvis eleven bryter kontrakten etter skolestart, er vedkommende ansvarlig for inneværende semesters elevandel jf. Forbrukerombudets retningslinjer.

Betaling

Søskenmoderasjon innvilges for helårselever (elever som er elever ved skolen f.o.m. 14.08.2023 t.o.m. 21.06.2024). Elevene starte første skoledag. 

Grunnskole:

  1. Barn - full pris
  2. Barn - 50 %
  3. Barn - gratis

VGS:

For helårselever med søsken på skolen er det 25 % rabatt

NB! Husk å betal første delbetaling for å få godkjent skoleplass

Ressurser