Priser

Hjem » Vårt skoletilbud » Priser

Priser 2024/2025

Grunnskole og videregående priser

Skolepenger pr år fra høsten 2024, er 27 000 kroner for grunnskolen og 25 000 for videregående skole.

For korttidselever (elever som ikke er elever ved skolen f.o.m. 19.08.2024 t.o.m. 20.06.2025) betales kr 141 (grunnskole) og 131 (videregående) pr. dag.

Korttidselever betaler for hele oppholdet innen første skoledag de begynner. En kortidselev er en elev som ikke starter på første skoledag i skoleruta.

Betaling av skolepenger vil vi betrakte som bekreftelse på at du tar imot skoleplassen, og som en kontraktsinngåelse.

Se vårt inntaksreglement

Manglende betaling av skolepenger kan føre til kontraktsoppsigelse slik som beskrevet i Forbrukerombudets retningslinjer for privatskolers kontraktsvilkår. Hvis eleven bryter kontrakten etter skolestart, er vedkommende ansvarlig for inneværende semesters elevandel jf. Forbrukerombudets retningslinjer.

Betaling

Søskenmoderasjon innvilges for helårselever (elever som er elever ved skolen f.o.m. 19.08.2024 t.o.m. 20.06.2025). Elevene starte første skoledag. 

Grunnskole:

  1. Barn - full pris
  2. Barn - 50 %
  3. Barn - gratis

VGS:

For helårselever med søsken på skolen er det 25 % rabatt

Internt stipend

Den Norske Skole Gran Canaria er en godkjent norsk 1-13 skole i dalen Barranco de la Verga i Mogán kommune på Gran Canaria.

Vi er en skole som har fokus på elevene gjennom hele skoleløpet. Hos oss finner du en skjønn forening av elever fra første klasse som akkurat har lært å skrive navnet sitt til russen som avslutter 13 års skolegang.

NB! Husk å betal første delbetaling for å få godkjent skoleplass

Det lyses ut inntil fire stipendier med 50 % avslag på elevkontingenten som alle kan søke på. Tildelingen skjer etter behovsprøving ved vurdering av vedlagte ligningsattester for foresatte for siste skatteår.

hvis eleven har inntekt skal også dokumentasjon på dette legges ved. Inntaksnemnda er også stipendnemnd. Søknaden med vedlegg sendes postmottak@colegio.no innen 15. juni

Elever  med norsk statsborgerskap med mor eller far født på Gran Canaria og der en forelder er norsk statsborger, kan søke om friplass. Skolen  har tre slike plasser. Søknadsfrist er 15. juni.

Ressurser