Viktig informasjon

Hjem » Viktig informasjon

I punktene under finner du nyttig infomasjon om øya, forsikringsrapporter, samt kart, vær og tid. Dersom du har planer om å flytte ned er dette en veldig god og oversiktlig måte å bli raskt kjent. Har du spørsmål du ikke finner på nettsiden eller nettet bare ta direkte kontakt med en av våre ansatte.

Klima
Forskringsrapport om klima
Hudlege
En hudleges anbefaling
Hvorfor Gran Canaria?
Se hvorfor vi valgte Gran Canaria og hvorfor du også burde!

Hvorfor Gran Canaria?

Den norske skolen på Gran Canaria kan gi deg og familien mulighet til et opphold i stabilt og varmt klima kombinert med et fullverdig skoletilbud.

Skolens formål er å gi et fullgodt undervisningstilbud til barn og ungdom i norske familier bosatt på Gran Canaria. En særlig hensikt er det å dekke undervisningsbehovet i grunnskole og videregående allmenfaglig for barn og ungdom som må bo i varmere klima på grunn av kroniske helseproblemer (astma/allergi, reumatisme, hudlidelser). Vi er også et fint alternativ for idrettsungdom som vil satse på windsurfing, løping eller annen idrett som kan drives utendørs hele året, ved siden av skolegang.

Den Norske Skole Gran Canaria er en privat skole, godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (UFD – KD). Vi har full grunnskole, 1. til 10. klasse, og 1. til 3. klasse videregående studieforberedende. Skolen har statsstøtte på lik linje med private skoler i Norge og fulle eksamens-rettigheter.

Vi hører ofte fra kronisk syke at de må til Gran Canaria noen måneder for å klare å gjennomføre den norske vinteren. Vi ser det også på våre kronisk syke elever, at de har godt av dette klimaet.

Å bruke løse observasjoner og erfaringer som argument overfor myndighetene er imidlertid nytteløst. “Det kan være tilfeldigheter som fører til helseforbedring.

Derfor er vi glade for at vi i alle fall har to solide rapporter som dokumenterer at Gran Canaria har et udiskutabelt gunstig klima for kronisk syke, som sliter med for eksempel atopisk eksem, astma/allergi, reumatisme og psoriasis.

Forskningsrapport

Ressurser