FAU

Hjem » FAU

Forskningsrapport klima

Sammendrag av forskningsrapport om klimaforhold, skrevet av Kjell Aas og Tore Andersen

 • Klima og værforhold kan være meget viktig for helse og trivsel. Kjølig, solfattig og nedbørsrikt klima kan bidra til mange plager.
 • Når klima og værforhold er ugunstige, oppholder man seg enda mer inne, og mange forhold i inneklimaet kan bidra til sykdom og plager.
 • I Norge kan dette være særlig uttalt og spesielt vanskelig fra oktober til mars/april.
 • Opphold i stabilt høytrykksvær med solrikt og jevnt varmt klima med få luftforurensninger kan gi betydelige helsegevinster og ny livskraft
 • Særlig gunstige klima-, vær- og leveforhold finnes på Kanariøyene og særlig i området Tauro i Mogan kommune.
 • Temperaturforholdene er behagelige med gjennomsnittstemperatur fra +22,5° C (oktober) til +17,5° C (januar). Samtidig er det hele tiden akseptabel badetemperatur i havet utenfor
 • Soltimer er det mange av med gjennomsnitt fra ca 180 til 220 med ca 1160 samlet antall soltimer for samme periode, dvs 3-6 ganger mer enn det som er vanlig i Norge.
 • Nedbøren (samlet) i den samme perioden er noe lavere enn i Karasjok og en tredel til en sjudel av det som er vanlig lenger sør i Norge - og den kommer som regn og ikke som snø eller sludd
 • Uteluftkvaliteten er meget god i motsetning til luften i mange byer, tettsteder og industriområder i Norge
 • Inneklima har atskillig færre forurensninger enn i Norge. Vanlig luftskifte i norske boliger er svært ofte meget lavt (1 luftskifte pr 2 timer, dvs 1/2t) i forhold til belastningen av luftforurensninger. Mange plages også av trekk. Tauro gjør det varme og gode klimaet det mulig å holde dører og vinduer åpne det meste av tiden, og det gir et 10-20 ganger større luftskifte i boliger uten ubehagelig trekk. Dette sikrer et godt inneklima.
 • De gode klimaforholdene er gunstige for mennesker i alle aldre og kan bidra til betydelig bedring av sykdom og livskvalitet hos personer med:
  • Nedsatt førlighet og dårlig kondisjon
  • Luftveis- og lungesykdommer (NB Astma og KOLS)
  • Luftveisallergier (NB Høysnue og lignende)
  • Hudsykdommer (NB Eksem, psoriasis)
  • Gikt og revmatiske sykdommer
  • Depresjoner (NB Mørketidsdepresjoner)
  • Hjertesykdommer (NB Opptrening ved angina pectoris m.m.)
  • Slitenhet, utbrenning, avspenningsbehov.

 

Ressurser