Foreldre informasjon

Hjem » FAU » Foreldre informasjon

Foreldrenes arbeidsutvalg

Foreldre informasjon

Arbeidsutvalg i foreldreråd, FAU, har skrevet ned noen nyttige tanker og tips til nye foreldre:

FAU referat

Foreldredeltagelse

Foreldredeltagelse er viktig for å skape et fellesskap blant nordmenn på Den norske skolen på Gran Canaria. Som gjester med et annet språk og en annen kultur enn de fastboende, kan det oppstå uforutsette problemer og utfordringer. Ved å utvikle fellesskapet blant nordmenn på skolen, kan man dele erfaringer og støtte hverandre i disse situasjonene. Aktiv deltakelse i skolemiljøet gir også økt kontakt med det kanariske samfunnet, og bidrar til økt kunnskap og forståelse.

Noen foreldre kan tro at de ikke trenger å bidra med innsats utover å betale skolepenger, men dette stemmer ikke. Selv om skolen ikke mottar tilskudd fra fylke og kommune, er det fortsatt behov for foreldreassistanse for å organisere arrangementer og aktiviteter. Dette kan inkludere alt fra høstfester og juletrefester til 17. mai-feiring, bruktmarkeder og oppfølging av ungdomsmiljøet. For å kunne håndtere disse oppgavene trenger skolen hjelp fra foreldre på ulike nivåer og i ulike roller.

Det er viktig å merke seg at ikke alle kan bidra på samme nivå. Noen kan bli hindret av sykdom eller jobb, og det er helt akseptabelt. Det viktige er at alle kan bidra litt, enten det er gjennom deltakelse i dugnader og møter, som klassekontakt eller som FAU-representant. Foreldreaktivitet bør sees på som et tilbud heller enn en plikt. Ved å delta aktivt, vil man oppleve berikende opplevelser og skape gode minner som vil vare også når man er tilbake i Norge.

 

Du flytter til Spania litt om kulturforskjeller

Sydspissen av Gran Canaria er invadert av solhungrige nordmenn i alle aldre. Og vi blir stort sett tatt vel imot av de innfødte her.

Det er ikke til å unngå at det dukker opp kulturkonflikter i ny og ne. Vi vet at de fleste konflikter generelt handler om kommunikasjonssvikt.

De fleste spanjoler her prater lite eller ikke noe engelsk. De fleste nordmenn som flytter hit, gjør altfor liten innsats for å lære seg spansk. Det er positivt hvis utgangspunktet til alle som flytter hit, er at vi må være aktive for å lære språket.

Veldig mange spanske familier her har lavere levestandard enn oss. Vi som har bodd her en stund, har gjort oss noen tanker om hva det har å si for forholdet mellom oss innvandrere og dem. Hvordan kan det være naturlig for en spansk ungdom å reagere dersom de opplever at de norske ungdommene har en høyere levestandard?

Vi tror at noen av de konfliktene som har oppstått mellom norsk og spansk ungdom, kan ha bakgrunn i misunnelse og språkproblemer. Med økte spanskkunnskaper får du mange flere muligheter både sosialt og kulturelt.

Skolen er også en aktiv formidler av kontakt mellom norske og spanske barn og ungdom.

Men ditt eget engasjement i det spanske miljøet blir til syvende og sist det viktigste. Og mange norske ungdommer har etter hvert klart å være delaktige i det spanske idrettsmiljøet i Arguineguin.

Vår oppfordring er klar: Lær dere spansk og få mest mulig ut av oppholdet i Spania.

 

Ressurser