Hudlege

Hjem » Viktig informasjon » Hudlege

I punktene under finner du nyttig infomasjon om øya, forsikringsrapporter, samt kart, vær og tid. Dersom du har planer om å flytte ned er dette en veldig god og oversiktlig måte å bli raskt kjent. Har du spørsmål du ikke finner på nettsiden eller nettet bare ta direkte kontakt med en av våre ansatte.

Saltvannsbad og sol er den aller beste behandling for mange pasienter med hudsykdommer.

DNærmere 15% av barn har på et eller annet tidspunkt atopisk eksem (barneeksem). En del barn og ungdom har eksem i alvorlig grad med betydelig påvirkning av livskvaliteten. Kløe og utslett forsurer hverdagene. Sørkysten av Gran Canaria gir unike muligheter for bad og sol hele året. Solstrålene har evne til å dempe et urolig immunapparat i huden i tillegg til at overhuden (epidermis) blir lett fortykket og dermed mer motstandsdyktig. Saltvannet renser huden for bakterier som ofte bidrar til eksemet.

Psoriasis rammer 2-4% av befolkningen. Alvorlig psoriasis kan debutere tidlig i livet. Ca 85% av psoriasispasienter har meget god effekt av bad og sol. Derfor sender det norske helsevesen Psoriasis pasienter til Gran Canarias Valle Marina for behandling. 3 ukers behandling gir meget god effekt. Lengre opphold gir naturligvis bedre muligheter for vedlikeholdsbehandling. Sol har mange positive effekter på huden. Blant annet griper den inn i den raske celledelingen som karakteriserer psoriasis. Forskningsrapport atopisk eksem

Den rene og pollenfrie luft gir et betydelig bedre liv form mange med allergi og astma.

Sørkysten av Gran Canaria er fra naturens side en halvørken. Regnet kommer kun i korte perioder i vintertiden. Pollenproduserende planter finnes nesten ikke. Bjørk, gresspollen og burotpollenpasienter kan bli kvitt sine plager. Det finnes heller ingen industriforurensning av betydning. Den rene havluften blåser alltid inn over øya. Astmapasientene blir av denne grunn betydelig bedre. Statens behandlingsreiser har i en årrekke sendt barn med astma for klimabehandling. Den gode effekten er vitenskapelig dokumentert.

Varme gir lindring av reumatiske plager.

Det er velkjent at kulde forverrer plagene til pasienter med reumatiske sykdommer som psoriasisgikt og leddgikt. Barn og ungdom kan utvikle slike sykdommer. Det kan gi smerter og handikap med tap av livskvalitet. Skolegang i et varmt klima kan gi et nytt og bedre liv.

Ressurser