Om skolen

Hjem » Om skolen

Om skolen

Den Norske Skole Gran Canaria er en norsk skole i dalen Barranco de la Verga i Mogán kommune på Gran Canaria.

Skolen er godkjent i følge friskoleloven som norsk grunnskole og norsk videregående skole studieforberedende linje, med rett til statstilskudd.

Skolen, som også går under navnet Colegio Noruego, hadde 13 elever ved starten i 1974, og har hatt opptil 350 elever på det meste. I dag er det litt over 200 elever og omtrent 40 ansatte.

Å være en norsk skole i Spania medfører at vi er underlagt spansk lov. Dette merker du for eksempel når det gjelder sikkerhet. Skolens område er sikret med gjerde og porter, og et callinganlegg når noen vil inn. Dette fordi alle skoler i Spania er pålagt å vite hvem som til enhver tid oppholder seg på skolens område.

Hvis du ønsker å snakke med lærer eller andre ansatte i skoletiden, er du hjertelig velkommen. Det enkleste er å gjøre en avtale på forhånd, og oppgi hvem du har avtale med når du ringer på.

Ressurser