Videregående

Hjem » Vårt skoletilbud » Videregående

Vi er en kombinert grunnskole og videregående skole med et flott samspill mellom skoleslagene. Skolen vår har en visjon hvor elevene er i sentrum av alt vi gjør. Vi har høye ambisjoner for elevene og vårt mål er å hjelpe dem til å nå sitt fulle potensial uansett alder og klassetrinn.

Vi legger stor vekt på å gi støtte til elever med dysleksi og andre lærevansker. Gjennom praktisk, erfaringsbasert læring ønsker vi at våre elever utvikler ferdighetene, selvtilliten og mestringsfølelsen de trenger for å lykkes i framtiden som møter dem. 

Videregående

På skolen vår tilbys studiespesialiserende linje. Vi har til sammen 90 elevplasser fordelt på tre årstrinn. Skolen vår har flere programfag innen realfag og språk/samfunnsfag. Vi er den eneste norske skolen i Europa som tilbyr realfag.

Det å studere hos oss gir følgende fordeler: 

 • Trygt og oversiktlig skolemiljø, lett å være ny. 
 • Norsk læreplan, norsktalende lærere. 
 • Tradisjonelle fag som lett kan kombineres med fag i Norge. Enkelt dersom du ønsker å gå bare VG2 eller VG3 hos oss. 
 • Godkjent skoleår uten å ha noen hengefag/privatistløsninger. 
 • Skolen kan formidle kontakt med vertsfamilier så langt det lar seg gjøre. 
 • Stort og variert fagtilbud innenfor realfag, språk og samfunnsfag. 
 • Svært godt kvalifiserte lærere. 
 • Et av verdens sunneste mikroklima – ideelt for deg som lider av astma, allergier, psoriasis, revmatisme eller annen kronisk sykdom. Elever med legeerklæring kan søke Lånekassen om stipend. 
 • Få kjennskap til en fremmed kultur på en spansk øy i Atlanterhavet utenfor Afrika. 
 • Nye relasjoner og vennskap for livet. 

Programfag

Vi tilbyr studieforberedende utdanningsprogram med språk/samfunnsfag eller realfag.

Hvorfor velge realfag på Gran Canaria?

 • Vi tilbyr de mest tradisjonelle realfagene her hos oss.
 • Små grupper i programfagene slik at du får en godt tilpasset undervisning og god faglig oppfølging.
 • Ofte er gruppen på 5-12 elever. Dette gir en helt annen mulighet til god måloppnåelse for elevene kontra de fulle klassene hjemme i Norge.

Hvorfor velge språk og samfunnsfag på Gran Canaria?

 • Programfaggruppene relativt små. Kan bli noen store grupper i de mest populære fagene.
 • Alternativer slik at så mange elever som overhodet mulig skal få tilfredsstilt sine ønsker, behov og ambisjoner.
 • Bruk av språkfag i dagligdags hendelser gir stor læringseffek

Hvordan jobber vi ved Videregående

 • Opplegg for å bli kjent på tvers av trinn.
 • Vanlig undervisning mandag til torsdag – fagdag på fredag. Alle elever har ikke skole alle fagdager.
 • Fagdag benyttes til klassetur og utflukter, observasjoner i nærmiljøet, laboratorieforsøk, feltarbeid, praktisering av språk, volleyballturnering, oppgaveløsning og heldagsprøver.
 • Årsplan med prøver og fagdager. Vi skaper struktur, forutsigbarhet og mest mulig jevn arbeidsbelastning.
 • Iskole brukes for å formidle informasjon om ekskursjoner, innleveringsfrister, prøver, tema og oppgaver eleven skal jobbe med. Der vises også fravær/atferd/orden/karakter.
 • Foreldre til ungdom under 18 år kan få se tilstedeværelse/fravær/merknader og karakerer. De får tildelt brukernavn og passord til iskole.
 • Dysleksivennlig undervisning.
 • Fokus på læringsstrategier for å hjelpe eleven til å nå sitt fulle potensial.
 • Regelmessige samtaler med den enkelte elev og veiledning i det videre arbeidet i perioden.

Ressurser