Videregående

Hjem » Vårt skoletilbud » Videregående

Vi er en kombinert grunnskole og videregående skole med et flott samspill mellom skoleslagene. Skolen vår har en visjon hvor elevene er i sentrum av alt vi gjør. Vi har høye ambisjoner for elevene og vårt mål er å hjelpe dem til å nå sitt fulle potensial uansett alder og klassetrinn.

Vi legger stor vekt på å gi støtte til elever med dysleksi og andre lærevansker. Gjennom praktisk, erfaringsbasert læring ønsker vi at våre elever utvikler ferdighetene, selvtilliten og mestringsfølelsen de trenger for å lykkes i framtiden som møter dem. 

Videregående

På skolen vår tilbys studiespesialiserende linje. Vi har til sammen 90 elevplasser fordelt på tre årstrinn. Skolen vår har flere programfag innen realfag og språk/samfunnsfag. Vi er den eneste norske utenlandsskolen i Europa som tilbyr realfag.

Det å studere hos oss gir følgende fordeler: 

 • Trygt og oversiktlig skolemiljø, lett å være ny. 
 • Norsk læreplan, norsktalende lærere. 
 • Tradisjonelle fag som lett kan kombineres med fag i Norge. Enkelt dersom du ønsker å gå bare VG2 eller VG3 hos oss. 
 • Godkjent skoleår uten å ha noen hengefag/privatistløsninger.  
 • Variert fagtilbud innenfor realfag, språk og samfunnsfag. 
 • Svært godt kvalifiserte lærere. 
 • Et av verdens sunneste mikroklima – ideelt for deg som lider av astma, allergier, psoriasis, revmatisme eller annen kronisk sykdom. Elever med legeerklæring kan søke Lånekassen om stipend. 
 • Få kjennskap til en fremmed kultur på en spansk øy i Atlanterhavet utenfor Afrika. 
 • Nye relasjoner og vennskap for livet. 

 • Opplegg for å bli kjent på tvers av trinn.
 • Vanlig undervisning mandag til torsdag – fagdag på fredag. Alle elever har ikke skole alle fagdager.
 • Fagdag benyttes til klassetur og utflukter, observasjoner i nærmiljøet, laboratorieforsøk, feltarbeid, praktisering av språk, volleyballturnering, oppgaveløsning og heldagsprøver.
 • Årsplan med prøver og fagdager. Vi skaper struktur, forutsigbarhet og mest mulig jevn arbeidsbelastning.
 • Iskole brukes for å formidle informasjon om ekskursjoner, innleveringsfrister, prøver, tema og oppgaver eleven skal jobbe med. Der vises også fravær/atferd/orden/karakter.
 • Foreldre til ungdom under 18 år kan få se tilstedeværelse/fravær/merknader og karakerer. De får tildelt brukernavn og passord til iskole.
 • Dysleksivennlig undervisning.
 • Fokus på læringsstrategier for å hjelpe eleven til å nå sitt fulle potensial.
 • Regelmessige samtaler med den enkelte elev og veiledning i det videre arbeidet i perioden.

Programfag

Vi tilbyr studieforberedende utdanningsprogram med språk/samfunnsfag eller realfag.

Hvorfor velge realfag på Gran Canaria?

 • Vi tilbyr de mest tradisjonelle realfagene her hos oss.
 • Små grupper i programfagene slik at du får en godt tilpasset undervisning og god faglig oppfølging. Lærere som er tett på i programfagene og har god tid til elevene.
 • Ofte er gruppen på 5-12 elever. Dette gir en helt annen mulighet til god måloppnåelse for elevene kontra de fulle klassene hjemme i Norge.

Hvorfor velge språk og samfunnsfag på Gran Canaria?

 • Programfaggruppene relativt små. Kan bli noen store grupper i de mest populære fagene.
 • Dyktige lærer som jobber for at så mange elever som overhodet mulig skal få tilfredsstilt sine ønsker, behov og ambisjoner.
 • Bruk av språkfag i dagligdagse hendelser gir stor læringseffekt.

Informasjon angående valg av programfag ved Den Norske Skolen Gran Canaria

Du kan velge ett av alternativene i hver blokk!

 I VG2 skal du ha tre programfag. Om du velger R1 så erstatter det matematikk 2P, og du må velge et fjerde fag i tillegg. I VG2 må du i tillegg velge ditt fremmedspråk i blokk 5.

 I VG3 skal du ha tre programfag, hvorav to av programfagene må være fordypninger i dine tidligere VG2 programfag. Om du har hatt fremmedspråk spansk, kan du velge fordypning i spansk i blokk 5.

 Du skal til sammen ha 840 timer valgfrie programfag sett over tre år.

 NB: Tar forbehold om at det må være et minimumsantall av elever før et programfag tilbys.

Skoleåret 2024-2025

Valg for VG2

Blokk 1

Blokk 2

Blokk 3

Blokk 4

Blokk 5

     

Rettslære 1 eller 2

Politikk og menneskerettigheter

Engelsk 1

Reiseliv 1 eller 2

Spansk l/Spank ll/ Spansk l+ll

Biologi 1 eller 2

Fysikk 1

Kjemi 1

R1

Fransk/Tysk

     

Valg for VG3

Blokk 1

Blokk 2

Blokk 3

Blokk 4

Blokk 5

     

Rettslære 1 eller 2

Politikk og menneskerettigheter

Engelsk 1 eller 2

Reiseliv 1 eller 2

Spansk lll/ Spansk l+ll

Biologi 1 eller 2

Fysikk 1/2

Kjemi 1 eller 2

R2/R1

 
     

 

Skoleåret 2023-2024

Valg for VG2

Blokk 1

Blokk 2

Blokk 3

Blokk 4

Blokk 5

     

Rettslære 1 eller 2

Sosiologi og sosialantropologi

Engelsk 1

Reiseliv 1 eller 2

Spansk l/Spank ll/ Spansk l+ll

Biologi 1 eller 2

Fysikk 1

Kjemi 1

R1

Fransk/Tysk

     

 

Valg for VG3

Blokk 1

Blokk 2

Blokk 3

Blokk 4

Blokk 5

     

Rettslære 1 eller 2

Sosiologi og sosialantropologi

Engelsk 1 eller 2

Reiseliv 1 eller 2

Spansk lll/ Spansk l+ll

Biologi 1 eller 2

Fysikk 1

Kjemi 1 eller 2

R1/R2

 
     

 

Hvordan jobber vi ved Videregående

Ressurser