Grunnskole

Hjem » Vårt skoletilbud » Grunnskole

Vi er en kombinert grunnskole og videregående skole med et flott samspill mellom skoleslagene. Skolen vår har en visjon hvor elevene er i sentrum av alt vi gjør. Vi har høye ambisjoner for elevene og vårt mål er å hjelpe dem til å nå sitt fulle potensial uansett alder og klassetrinn.

Vi legger stor vekt på å gi støtte til elever med dysleksi og andre lærevansker. Gjennom praktisk, erfaringsbasert læring ønsker vi at våre elever utvikler ferdighetene, selvtilliten og mestringsfølelsen de trenger for å lykkes i framtiden som møter dem.

Grunnskole

På vår grunnskoleavdeling har vi elever og undervisning på alle klassetrinn fra 1. – 10. klasse. Vi har høy pedagogtetthet med kvalifiserte lærere.

Vi har høy kvalifiserte lærere oppdaterte med de siste utviklingene innen utdanning på alle klassetrinn.

Klassestørrelsene kan variere fra år til år avhengig av mengden elevsøkere. Om noen grupper er små, blir klassene slått sammen. 

Undervisningen som gis, er etter de regler og forskrifter som gjelder for offentlig norsk grunnskole og med de fag som til enhver tid er gjeldende. I og med at vi bor i et spansktalende land, har elevene på alle trinn to timer med spanskundervisning i uka.

Vi har høye ambisjoner for våre elever, og vårt mål er å hjelpe dem til å nå sitt fulle potensial. Vi tror at hver elev har unike styrker og evner, og vi vil tilby en personlig, elevsentrert læringsopplevelse som er tilpasset den enkelte elevs behov. 

 • 1-10 klasse nivådelt ukeplan med nødvendig informasjon, tema og mål.
 • Lekser knyttet til tre ulike nivåer av faglig mestring. Det er utgangspunktet for elevenes individuelle valg på ukeplanen. Det er en kontinuerlig veiledning fra lærer i forhold til valg av nivå.
 • Felles gjennomgang av ukeplan på begynnelsen av uken og dagsplan hver morgen.
 • Regelmessige samtaler med den enkelte elev og veiledning i det videre arbeidet i perioden.
 • Utviklingssamtale to ganger i året, der lærer, elev og foresatte er tilstede. Fokus på hvor eleven er i forhold til oppsatte mål, både faglig og sosialt.
 • Dysleksivennlig undervisning.

Hos oss har vi

 • Ukeplaner med nødvendig informasjon, tema og mål. 
 • Nivådelte lekser knyttet til faglig mestring.  
 • Felles gjennomgang av ukeplan på begynnelsen av uken. 
 • Dysleksivennlig undervisning. 
 • Felles gjennomgang av dagsplan hver morgen. 
 • Et trygt skolemiljø 
 • Utviklingssamtale to ganger i året, der lærer, elev og foresatte er tilstede. Fokus på hvor eleven er i forhold til oppsatte mål, både faglig og sosialt. 
 • Leirskoleopphold for alle elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet 3 dager hver høst.  
 • Felles arrangementer som høstfest, juletrefest, skolefrokost og 17. mai 

Ressurser