Søke skoleplass

Hjem » Søke skoleplass

For å søke skoleplass på vår skole må eleven ha norsk statsborgerskap. Eleven må registreres i vår søkerportal. Når eleven er registrert med navn, fødselsdato og personnummer og epostadresse, vil du få tilsendt et passord på epost. Hvis du er foresatt/forelder som skal søke inn flere barn/elever, må du lage en bruker for hvert barn/elev.

Siste mulige søknadsdato for skoleplass på grunnskole er 20. september

Siste oppstartsdato er siste skoledag i september, gjelder for grunnskolen.

Søknader til videregående blir behandlet hver annen fredag, dersom det er ledige skoleplasser. Etter skolestart blir søknad og opptak behandlet fortløpende.

Obs. man må sende inn kopi av pass og betale første delbetaling for å få bekreftet skoleplass.

Se veiledningsvideo

Ressurser