Om skolen

Hjem » Om skolen » Stilling hos oss
Stilling hos oss

Å være lærer DNSGC

Å arbeide som lærer på skolen vår er en ganske unik opplevelse. Her jobber lærere for de minste på småskolen og de eldste på videregående side om side. Vi har en skolegård med elever i alderen 6 til 19 år noe som gjør arbeidstedet noe forskjellig fra en vanlig norsk skole, det være seg barneskole, ungdomsskole eller videregående skole.

Vi er en dysleksivennlig skole. Dette innebærer at lærere har kunnskap om dysleksi og legger opp undervisningen deretter. Skolen har mange muligheter i nærområdet til å gjøre undervisningen praktisk.

Som lærer opplever man en god voksentetthet og god støtte i undervisningen. Vi har dyktige spesialpedagoger og assistenter (fagarbeidere) som er med og jobber for at alle elever skal kunne benytte seg av sine unike styrker og evner. Organiseringen av personalet og undervisning gjør at læreren opplever et godt spillerom for metodevalg.

Ved å være så mange lærere fordelt på flere ulike trinn er veien kort oss mellom for å få tips, råd og hjelp. Man ser hva elever høyere opp i trinnene skal gjennom og kan på en god måte forberede elever på neste steg i skolelivet.

Gjeldende lønns og arbeidsavtale

Viktig å få med i en søknad om jobb ved skolen:

 • Fødselsnummer
 • Telefonnumre og e-postadresse, slik at søker kan kontaktes i og utenfor arbeidstid
 • Dersom søkere er ektefeller/ samboere, hvor stor stilling dere minimum må ha
 • Hvorvidt søker eventuelt er interessert i redusert stilling
 • Hvilke årstrinn og stillinger søknaden gjelder for.
 • Søkers faglige kompetanse
 • Søkers realkompetanse
 • Formell utdanning og eventuell pedagogisk tittel
 • Samlet antall år godkjent lønnsansiennitet
 • Års praksis i skoleverket (husk å angi om det er barne-, ungdoms- eller videregående trinn)
 • Referanser

Andre opplysninger som søker mener er relevante, og som søker mener kan ha betydning for vurderingen ved en ansettelse.

Søknader sendes inn gjennom jobbnorge.no

Spørsmål om stillingen eller skolen kan sendes postmottak@colegio.no

 

 

Lenker

Hva slags lærere har vi bruk for?

DNSGC er en delvis fådelt skole, og du må være forberedt på å undervise i sammenslåtte trinn. Hvilke trinn som blir sammenslått varierer fra år til år avhengig av elevtall og gruppestørrelser. Vi trenger lærere med pågangsmot, kompetanse, erfaring - og ikke minst fleksibilitet mht å kunne jobbe på flere trinn i vår organisasjon.

Vi ønsker oss både godt erfarne og yngre lærere i skjønn forening, og halvt om halvt med kvinner og menn. Erfaring fra små videregående skoler eller fådelte grunnskoler kan komme godt med på vår skole.

Vi legger vekt på følgende spørsmål:

Fungerer du på en skole der foreldrene betaler en egenandel, og derfor kan være ekstra kravstore til kvaliteten på arbeidet ditt?

Kan du opptre profesjonelt i et miljø der du kan komme til å være omgangsvenn med dine kunder?

Er du flink til å samarbeide og er du lojal mot kollegiet og ledelsen på arbeidsplassen?

Tar du din taushetsplikt på alvor?

Kan du motarbeide sladder og baksnakkelse, som fort oppstår i små miljøer?

Vet du med deg selv at du ikke har rusproblemer, og vil klare å gjøre en fullgod jobb med de fristelser som til enhver tid ligger i et turistmiljø?

Er du et positivt innslag i det sosiale og faglige miljøet på din arbeidsplass?

Har du tenkt grundig gjennom hva det medfører å flytte utenlands, der du ikke har ditt sosiale nettverk/ familie og eventuelt barnepass? Mange opplever at hverdagen merkes enda bedre hos oss, der alt i utgangspunktet er helt nytt.

Ressurser