Om skolen

Hjem » Om skolen » En dysleksivennlig skole

En dysleksivennlig skole

Den Norske Skole Gran Canaria - en dysleksivennlig skole

Vi ble i 2009 godkjent som en dysleksivennlig skole av foreningen «Dysleksi Norge».

Det stilles strenge krav til skolen for å oppnå og beholde denne tittelen.

Elever som strever med lesing- og skriving, har språkvansker og/eller matematikkvansker kan forvente at skolen:

 • Gjennomgår dagsplan muntlig i klassen hver morgen. Dette gir struktur og forutsigbarhet.
 • Har et dysleksivennlig klasserom hvor vi bruker ulike undervisningsmetoder når lærestoffet gjennomgås.
 • Gir tett oppfølging av lærere og spesialpedagoger.
 • Gir tilpassende lekser.
 • Tilbyr egen PC med blant annet rette- og opplesningsprogrammet CD-ord/intowords
 • Tilbyr lydbøker/smartbøker i alle fag ved behov.
 • Gjennomfører faste halvårlige kartlegginger i fag, og gjennomfører nødvendige tiltak i etterkant som; lesekurs, mattekurs, eller andre individuelle tilrettelegginger.
 • Nytt skoleåret 2023-24; nå kartlegger vi alle elever med Dysmate-dysleksitester! For mer informasjon sjekk ut nettsiden: https://www.dysmate.no/
 • Gir intensiv opplæring i 1.-4.trinn for elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving og regning
 • Gir mulighet til å søke om spesiell tilrettelegging ved prøver, heldagsprøver og eksamener; som f.eks. muntlige prøver.
 • Har høykompetent personale som har oppdatert kunnskap om dysleksi, språkvansker og matematikkvansker/dyskalkuli.

Tilbyr et aksepterende, inkluderende og trygt læringsfellesskap hvor læringsforskjeller er vanlig.

Ressurser