Informasjon til svenske elever

Hjem » Vårt skoletilbud » Informasjon til svenske elever

Informasjon til svenske Elever

Elever med svensk statsborgerskap kan tas inn på Den Norske Skole Gran Canaria.

Det må da gjøres en avtale mellom Sverige og Norge på dette.

Se informasjon fra svenske skolemyndigheter under:

Detta gäller Skolverkets prövning av svenska elever i norska utlandsskolor. För varje läsår krävs en ny prövning mot villkoren i 3 § förordning (1994:519) för bedömning om huruvida elevens skolgång är statsbidragsberättigad. På Skolverkets webbsida finns en blankett om elevuppgifter och bilagor i form av intyg och blanketter om anledning till utlandsvistelse. Blanketten och bilagan ska utlandsskolan skicka in till Skolverket via en tjänst för säker inlämning av underlag. För tillgång till tjänsten, vänligen kontakta Skolverket via statsbidrag.utlandsskolor@skolverket.se. Observera att det är skolan som ska skicka underlaget till Skolverket och inte vårdnadshavarna.

 

Ressurser