Om skolen

Hjem » Om skolen » Hvordan jobber vi med videregående?

En dysleksivennlig skole

Hvordan jobber vi videregående?

  • Opplegg for å bli kjent på tvers av trinn.
  • Vanlig undervisning mandag til torsdag – fagdag på fredag. Alle elever har ikke skole alle fagdager.
  • Fagdag benyttes til klassetur og utflukter, observasjoner i nærmiljøet, laboratorieforsøk, feltarbeid, praktisering av språk, volleyballturnering, oppgaveløsning og heldagsprøver.
  • Årsplan med prøver og fagdager. Vi skaper struktur, forutsigbarhet og mest mulig jevn arbeidsbelastning.
  • Iskole brukes for å formidle informasjon om ekskursjoner, innleveringsfrister, prøver, tema og oppgaver eleven skal jobbe med. Der vises også fravær/atferd/orden/karakter.
  • Foreldre til ungdom under 18 år kan få se tilstedeværelse/fravær/merknader og karakerer. De får tildelt brukernavn og passord til iskole.
  • Dysleksivennlig undervisning.
  • Fokus på læringsstrategier for å hjelpe eleven til å nå sitt fulle potensial.
  • Regelmessige samtaler med den enkelte elev og veiledning i det videre arbeidet i perioden.

Ressurser